Nové verze IS L3

IS L3 2024.03

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2024.02

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2024.01

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2023.06

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2023.05

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2023.04

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2023.03

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2023.02

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2023.01

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

Tenký klient Meditel

Meditel je klientská aplikace sloužící k připojení do IS L3.

Meditel 3.9.0
Popis instalace