Nové verze IS L3

IS L3 2021.06

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.05

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.04

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.03

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.02

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2021.01

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2020.07

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

IS L3 2020.06

Poznámky k vydání

PDF ODF DOCX

Tenký klient Meditel

Meditel je klientská aplikace sloužící k připojení do IS L3.

Meditel 3.5.0
Popis instalace